Pla d'acció 2015/2016

Pla d'acció 2015/2016

Pla d'acció on es recullen les línies estratègiques de treball per a aquest any concretades en objectius i accions.