Infantil i TIC

L'àrea de treball infantil i TIC pretén impulsar l'ús de la tecnologies en aules d'infantil com una eina pedagògica que fomenti canvis metodològics a l'aula. Per això volem trobar fórmules que ens ajudin a arribar a professors que encara no estan utilitzant les TIC a l'aula, i la possibilitat d'acompanyar-amb assessoria i formació en la seva progressiva integració de les TIC en el seu currículum i pràctica educativa i promoure el desenvolupament de una xarxa de formació activa i permanent per enfortir les nostres capacitats i sinèrgies.

Objetivos:

  • Crear materials per a la formació i acompanyament de professors d'educació infantil que vulguin integrar les TIC en el seu currículum acadèmic.
  • Elaborar un banc de contactes entre escoles d'Educació Infantil que fomenti el treball col·laboratiu i acompanyament en el procés d'ús de les TIC a les aules.
  • Organitzar esdeveniments formatius destinats exclusivament a professors d'educació infantil: jornades TIC, curs de formació per a l'escola virtual.
  • Ajudar a professors d'Infantil que no s'atreveixen a utilitzar les TIC en els seus aula, perquè ho facin traient la por inicial a equivocar-se i de no atrevir-se.